Kö till båtplats

Screen-Shot-2015-11-09-at-11.04.00

Du kan ställa dig i kö för att få en båtplats i klubben.

Vi har för tillfället ungefär 40 personer i kö för båtplats i klubben. Lite beroende på båttyp, kan det ta 2-4 år innan du kan erbjudas en plats.

Du ställer dig i kö genom att betala in köavgiften, samt skicka in anmälan till Kalle Hellgren på koplats@habobatsallskap.com.

Skriv följande i ditt mail till Kalle:

  • Namn, adress, telefonnummer och att du önskar en båtplats.
  • Båtens fabrikat, segel eller motorbåt, längd, bredd, djup, vikt. Om du inte har en båt ännu , skriv vad du tror att du kommer att köpa.
  • Om du vill ha en vinterplats eller hjälp med sjösättning/upptagning.

Observera att du måste betala en köavgift för att stå i kön; avgiften är 275 kronor per år. När du har meddelat att du vill stå i kö och avgiften har mottagits, registreras du som köande, med ett könummer. Du får ett meddelande om detta via e-post.

För att behålla din köplats framöver, måste du betala in ny köavgift för kommande år senast i januari. Observera att du får ingen faktura, utan du måste själv komma ihåg att betala. Du förlorar automatiskt din plats i kön om betalning inte har inkommit i tid.

I möjligaste mån tilldelas du båtplats efter könummer, men tillgång på rätt platsstorlek är ändå styrande. När du erbjuds båtplats, erbjuds du medlemskap i klubben. Du får då betala inträdesavgiften till vårt bankkonto utan faktura. När denna betalning registrerats, beviljas du medlemskap, och tilldelas ett medlemsnummer. Du faktureras också för medlemskap och båtplats.

Betala avgiften på 275 kronor till bankgiro 5741-1019. ange att du vill stå i kö och skriv in dina kontaktuppgifter, som angivet tidigare. Skicka sedan ett mail till koplats@habobatsallskap.com med dina uppgifter enligt texten ovan.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close