Bli medlem i HBS

Skärmavbild 2018-03-01 kl. 17.57.49

Välkommen – trevligt att du vill bli medlem hos oss!

Det första steget mot medlemskap är att bli registrerad i vår kö för båtplats.

Anmälan till Håbo Båtsällskaps kölista för medlemskap gör du om du klickar på menyn Kö till båtplats och följer de steg som där anges.

Kostnaden för att bli registrerad i vår kö för båtplats är 275 kr. För att kvarstå i kön är den årliga avgiften 275 kr, som måste vara HBS tillhanda senast i januari varje år. HBS skickar inte ut inbetalningskort till köande. Du som önskar stå kvar får själv ta ansvar för att årsavgift kommer in i tid, annars tas du ur kön.

Om du ännu inte har skaffat någon båt önskar vi att du så nära som möjligt anger båttyp, mått och vikt som du planerar att skaffa. När första inbetalning och uppgifterna kommit klubben tillhanda, placeras du i vår kö.
Fördelning av båtplatser beror på typ och storlek av plats som blir ledig, men vi försöker fördela platser i den turordning som ansökan kommer in. Dina uppgifter om båten är således viktiga.

Du kommer att bli informerad så snart en ledig plats finns tillgänglig för din båt och du erbjuds då medlemskap. Accepterar du erbjudandet, behöver vi de uppgifter som finns specificerade i det Båtplatsavtal alla medlemmar har med HBS.

Båtplatsavtal, stadgar, föreskrifter samt klubbens miljöplan finns att hämta på vår hemsida, alternativt skickas de till dig per post. Du kommer samtidigt bli informerad om första årets avgifter.

Senast 10 dagar efter det att du erbjudits båtplats vill vi att dina avgifter är betalda samt att två (2) exemplar av de underskrivna avtalen lämnas till HBS med alla obligatoriska uppgifter ifyllda. Du kommer därefter att få ett underskrivet avtal i retur där ditt medlemsnummer kommer att finnas.

Om avtalet eller avgifter ej inkommit i tid erbjuds platsen till annan i kön.

Som medlem förbinder du dig att följa de stadgar och föreskrifter vi har inom klubben.

Klubbens mål är att vara en aktiv klubb och inte en marina eller båtparkering. Du skall därför vara beredd att både arbeta och verka inom klubben för dess mål och syften.

 Avgifter

För nytt medlemskap i klubben utgår en inträdesavgift. Under fliken Avgifter ser du de olika avgifterna. Där finner du också den årliga medlemsavgiften. För bryggplats, vinterplats och eventuellt torr- och sjösättning med Slamkryparen (vår motoriserade upptagningsvagn) är avgiften kopplad till din båts storlek.

Vaktplikt

När du har bryggplats eller vinterplats tillkommer en viktig sak – vaktplikt! Du går vakt i genomsnitt 2 ggr/år.

 Arbetsplikt

Klubben håller sina kostnader nere genom att klubbens medlemmar utför arbete.

Du kan således bli kallad till arbete några timmar per år.

Om du blir kallad till arbete och uteblir, kommer du att debiteras en engångsavgift om 1100 kronor per tillfälle.

Övrigt

Klubbens styrelse sammanträder cirka 1 gång per månad. Utöver det har vi två årliga medlemsmöten i december och i april.

Klubben är mycket välskött. Vi har genomfört ett omfattande investeringsprogram som innebär nya bryggor med Y-bommar och en motoriserad upptagningsvagn (slamkrypare med ramp) för de båtar som man normalt använder en kran för.

Har du erlagt årsavgiften för slamkryparen, kan du ta upp båten för tvätt under säsongen. Inte minst viktigt – får du ett haveri eller fel kan du ta upp båten utan ytterligare kostnader.
Vi har rustat för att möta framtiden med bra utrustning.

Frågor

Under fliken Medlemsinformation ser du vem du skall kontakta om du har frågor om kö, bryggplats, vinterplats eller medlemskap och avgifter.

Aktivitetsmedlemskap

Det är även möjligt att ansöka om så kallat aktivitetsmedlemskap i HBS, se utdrag ur stadgarnas §2.7:

Skärmavbild 2018-07-03 kl. 15.17.03

Förtydligande av aktivitetsmedlemskapets innebörd

Aktivitetsmedlemskap ger inte rätt till båtplats vare sig vid brygga eller på land. Man har som aktivitetsmedlem heller inte förtur till framtida tillgängliga båtplatser vid brygga eller på land inom klubbens hamnområde. Ett aktivitetsmedlemskap kan inte ändras till passivt medlemskap, då detta kräver att man först innehar fullt medlemskap i HBS.

Ändring av medlemskap från aktivitetsmedlemskap till fullt medlemskap

En aktivitetsmedlem som önskar fullt medlemskap kan ansöka om detta enligt stadgarnas §2.1 – § 2.4.

Lite kortfattat innebär det att man följer fastlagda procedurer för att ställa sig i kö för båtplats, sedan tilldelas man båtplats enligt föreskrifternas §2, moment 1.

Avgifter

Avgifter för ett aktivitetsmedlemskap följer gällande avgifter i Håbo Båtsällskap – se detaljer under fliken AVGIFTER.

Välkommen till HBS – Håbo Båtsällskap. 

Vänliga Hälsningar

Styrelsen HBS

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close