Bli medlem i HBS

Skärmavbild 2018-03-01 kl. 17.57.49

Så här gör du för att bli medlem i HBS  (Se även Kö till båtplats)
Steg 1 är att bli registrerad i vår kö för båtplats.Anmälan till HBS:s kölista för medlemskap gör du om du klickar på Kö till båtplats och följer de steg som anges. Kostnaden för att bli registrerad i HBS kö för båtplats / medlemskap är 250 kr. För att kvarstå i kön är den årliga avgiften 250 kr, som måste vara HBS tillhanda senast i januari varje år. HBS skickar inte ut inbetalningskort till köande. Du som önskar stå kvar får själv ta ansvar för att årsavgift kommer in i tid.

Om du ännu inte har skaffat någon båt vill vi att du så nära sommöjligt anger båttyp, mått och vikt som du planerar  skaffa. När första inbetalning och uppgifterna kommit klubben tillhanda, placeras du i vår kö.
Fördelning av båtplatser beror på typ och storlek av plats som blir ledig, men vi försöker fördela platser i den turordning som ansökan kommer in. Dina uppgifter om båten är således viktiga.

Du kommer att bli informerad så snart en ledig plats finns tillgänglig för din båt och du erbjuds då medlemskap. Accepterar du erbjudandet, behöver vi de uppgifter som finns specificerade i det Båtplatsavtal alla medlemmar har med HBS.

Båtplatsavtal, stadgar, föreskrifter samt klubbens miljöplan finns att hämta på vår hemsida, alternativt skickas de till dig per post. Du kommer samtidigt bli informerad om första årets avgifter. Senast 10 dagar efter det att du erbjudits båtplats vill vi att dina avgifter är betalda samt två (2) ex. av de underskrivna avtalen lämnas till HBS med alla obligatoriska uppgifter ifyllda. Du kommer därefter att få ett underskrivet avtal i retur där ditt medlemsnummer kommer att finnas.

Om avtalet eller avgifter ej inkommit i tid erbjuds platsen till annan i kön.

Som medlem förbinder du Dig att följa de stadgar och föreskrifter vi har inom klubben.

Klubbens mål är att vara en aktiv klubb och inte en marina eller båtparkering. Du skall därför vara beredd att både arbeta och verka inom klubben för dess mål och syften.

 Avgifter

För nytt medlemskap i klubben utgår en inträdesavgift. Under fliken Avgifter ser du de olika avgifterna. Där finner du också den årliga medlemsavgiften. För bryggplats, vinterplats och ev. torr- och sjösättning med Slamkryparen (vår motoriserade upptagningsvagn) är avgiften kopplad till din båts storlek.

När Du har bryggplats eller vinterplats tillkommer en viktig sak – vaktplikt! Du går vakt i genomsnitt 2 ggr/år.

Klubben håller sina kostnader nere genom att klubbens medlemmar utför arbete (arbetsplikt).

Du kan således bli kallad till arbete några timmar per år.

Om du blir kallad till arbete och uteblir, kommer du att debiteras en engångsavgift om 1000kr/tillfälle.

Klubbens styrelse samanträder cirka 1 gång/månad. Utöver det har vi två årliga medlemsmöten i december och i april.

Klubben är mycket välskött. Vi har genomfört ett omfattande investeringsprogram som innebär  nya bryggor med Y-bommar och en motoriserad upptagningsvagn (slamkrypare med ramp) för de båtar som man normalt använder en kran för.

Har Du erlagt årsavgiften för slamkryparen kan du ta upp båten för tvätt under säsongen – även riggad med mast och allt. Inte minst viktigt – får du ett haveri / fel kan du ta upp båten utan ytterligare kostnader.
Vi har rustat för att möta framtiden med bra utrustning.

Frågor

Under fliken Medlemsinformation ser du vem du skall kontakta om du har frågor om kö, bryggplats, vinterplats eller medlemskap/avgifter.

 

Välkommen till HBS – Håbo BåtSällskap.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen HBS

 

 

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close