Information från hamnförvaltningen

Hamnförvaltningen hade ett planeringsmöte onsdag 16. januari 2019 och följande saker behandlades:

  • Hamnförvaltningens bemanning består av 34 personer, vilket är jämförbart med tidigare år. Intresset för att vara med i hamnförvaltningen är stort, vilket är glädjande. Det finns några nya ansikten i år, vi önskade dem välkomna.
  • Information om hur vi ligger till med ersättningen av A-bryggan. Några tillstånd kvar innan vi kan vara säkra på att köra i gång med arbetet.
  • Vi fördelade olika arbeten som behöver utföras i hamnen under säsongen. Det kommer att grävas lite för att få kontroll på vattenledningar, byggas båthus, räddningsstegar kommer att monteras på bryggorna, samt några andra mindre underhållsarbeten.
  • Information om slamkryparen och arbetet som skall göras på den för att hålla den i godt skick.
  • Ett ämne som går igen är tamphållare som går sönder. En tamphållare är en del av förtöjningsmaterialet på lik linje med ryckdämpare och förtöjningstampar. Vi beslutade att klubben inte ska stå för dessa, men att varje medlem får stå för sina egna tamphållare om man önskar sådana. Ett tips är att de som vill ha tamphållare på sin bom går ihop med sin granne och köper tillsammans, samt att de monteras under vintern, när det är lätt att röra sig på isen.
  • Bryggförmännen rapporterade om mindre arbeten som måste utföras, men inga stora saker.
  • Sjösättningen börjar lördag 20. april och avslutas lördag 08. juni. Städdagen blir onsdag 12. juni klockan 1800. Mer detaljerad information kommer senare.
  • Slamkryparsidan av hamnförvaltningen har möte 6. februari, där man riktar sig in mer på det som har med slammisen att göra, samt att man delar ut körtider. Information om specifika sjösättningstider kommer i slutet av februari.

-SLUT-

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close